Terug naar

Groene stroom produceren met fotovoltaïsche panelen en andere bronnen

Ter plekke duurzame elektriciteit produceren met zonne- en windenergie en warmtekrachtkoppeling.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt de volgende aanpak voor de integratie van installaties voor de productie van hernieuwbare energie voor:

  • Het elektriciteitsverbruik van het gebouw beperken
  • Beoordelen in welke mate hernieuwbare elektrische energie het resterende elektriciteitsverbruik kan dekken
  • Met behulp van een kosten-batenanalyse de geschiktste techniek kiezen en ontwerpen

Dit dossier is vooral aan de fotovoltaïsche zonne-energie gewijd maar behandelt ook windenergie en warmtekrachtkoppeling. De thermische hernieuwbare energieën (free cooling, zonneboiler) worden in de overeenkomstige dossiers behandeld.

➩ Ontwerpstappen

Bijgewerkt op 22/10/2018