Terug naar

Verontreinigde bodems behandeling

Verontreiniging van de bodem en het grondwater is niet altijd even zichtbaar, maar belangt ons allen aan. Een verontreinigde bodem kan immers ernstige gevolgen hebben, zowel voor de waarde van uw eigendom als voor uw gezondheid en de gezondheid van uw familie, vrienden en buren.

In Brussel kan bodemverontreiniging het gevolg zijn van industriële activiteiten (waar de Brusselse wetgeving in de eerste plaats op gericht is) maar net zo goed van onze dagelijkse handelingen. Voorzichtigheid is altijd geboden, zowel voor het gebruik van stookolietanks en pesticiden in uw tuin als voor het verwijderen van grofvuil en giftig afval!

Bijgewerkt op 01/01/2013