Afvloeiingscoëfficiënt

Verhouding tussen de hoogte van het afvloeiende water aan de uitgang van een oppervlak dat als netto-regen wordt beschouwd en de hoogte van het neergeslagen water dat bekend staat als bruto-regen.