Afvoerdebiet van het perceel

Som van de geregelde debieten van  hemelwater buiten het perceel tijdens en na de neerslag.. Uitgedrukt in [l/s] of [l/s/ha.]