Algemeen laagspanningsbord

Schakelbord voor grote elektrische installaties dat de toevoer van stroom van het net verbindt met de distributie ervan in een gebouw.