Daglichtautonomie

Percentage van de gebruikte uren per jaar waarbij het vereiste minimale verlichtingsniveau kan worden verzekerd door natuurlijk licht alleen.

In tegenstelling tot de algemeen gebruikte daglichtfactor houdt de daglichtautonomie rekening met alle weersomstandigheden in de loop van het jaar. Bijvoorbeeld: een daglichtautonomie van 70 % voor een werkplaats die in de week gebruikt wordt van 8 tot 18 uur en een minimale verlichting van 500 lux houdt in dat de gebruiker in principe 70 % van het jaar enkel met natuurlijk daglicht kan werken.