Elektromagnetische golven

Resultaat van de gekoppelde trilling van een elektrisch veld en een magnetisch veld dat in de tijd varieert. Sommige zijn van natuurlijke oorsprong (bliksem, licht, enz.) en andere zijn het gevolg van menselijke activiteiten (radio-uitzending, radiologie, enz.).

Net als golven op zee planten elektromagnetische velden zich voort als golven. En zoals alle golven worden ze gekenmerkt door hun amplitude, lengte en frequentie. De amplitude komt overeen met de hoogte van een "golf", de golflengte met de afstand tussen de pieken van twee opeenvolgende "golven". De frequentie, het aantal "golven" per seconde, is omgekeerd evenredig met de golflengte.