Energiedrager

Er wordt hier op een energiedrager in de ruime zin van het woord gedoeld, als energiebron.Meer bepaald zijn energiedragers getransformeerde vormen van energie waarmee deze energie vervoerd of opgeslagen kan worden.Bijvoorbeeld: elektriciteit, waterstof (H2), perslucht, energiedragers uit aardolie (benzine, kerosine, diesel, enz.).