EPB-adviseur

De EPB-adviseur is elke natuurlijke of rechtspersoon erkend om het EPB-voorstel, de EPB-kennisgeving van het begin van de werkzaamheden en de EPB-aangifte op te maken.