Frequentie van een elektromagnetische golf

Aantal golfpieken die een bepaald punt per seconde passeren. Eén trilling per seconde is gelijk aan één hertz [Hz].