Hernieuwbare koeling

Thermische regeling die tot doel heeft de omgevingstemperatuur van een gebouw te verlagen door het gebruik van conventionele energieverbruikende koeltechnieken tot een minimum te beperken.

Als grootste energieverbruiker wordt de compressor omzeild voor free-chilling, of aangedreven door hernieuwbare energie (restwarmte).