Laagste calorisch vermogen

De hoeveelheid energie die wordt vrijgegeven bij de volledige verbranding van een brandstofeenheid, zonder recuperatie van de gecondenseerde waterdamp.