Massa-veer-massafrequentie

Lichte scheidingsmuren, bestaande uit twee wanden en een kern van een soepel isolatiemateriaal, vertonen een resonantiefrequentie die wordt bepaald door de relatie: waarbij d de afstand is tussen de 2 wanden en m''1 en m''2 »2 hun massa. Bij deze resonantiefrequentie daalt ook het isolatieniveau van de wand. Bij een goed ontworpen wand (voor een huis of een gebouw) wordt erop gelet dat de massa-veer-massafrequentie minder dan 80 Hz bedraagt. Voor een opnamestudio zijn de akoestische vereisten hoger en wordt gestreefd naar een massa-veer-massafrequentie onder 60 Hz.