Netto energiebehoefte voor verwarming

...

De netto energiebehoefte voor verwarming (NEV) van de EPB-eenheid zoals bepaald in de EPW-methode is gelijk aan de som van de warmteverliezen door transmissie en door ventilatie en de warmtewinsten wegens de zonne-instraling en wegens het gebruik van de eenheid. Deze energiebalans wordt opgemaakt met behulp van de benuttingsfactor van de warmtewinsten. Hij wordt berekend per EPB-eenheid en wordt uitgedrukt in kWh/(m².jaar).

Dit is de energie die nodig zou zijn om het beschermd volume gedurende een bepaalde periode (in casu 1 maand bij deze berekeningsmethode) op een binnentemperatuur van 18 °C te houden bij gebruik van een installatie met een rendement gelijk aan 1 voor het systeem en de productie.