Omkeerbaarheid

Omkeerbaar bouwen is de ontwerp- en bouwstrategie die gericht is op het realiseren van gebouwen waarvan de onderdelen materiaallussen volgen en die aanpassingen aan het gebouw vergemakkelijken en tegemoetkomen aan de veranderende behoeften van de gebruikers.

Door de nadruk te leggen op het vermogen van gebouwen en de onderdelen ervan om terug te keren naar een eerdere staat, streeft deze strategie naar een hoge productiviteit van de hulpbronnen. Ze omvat een ruimtelijke dimensie, waarin het gebouw doeltreffend kan worden gerenoveerd, evenals een technische dimensie, waarin de bouwelementen kunnen worden gedemonteerd en hergebruikt of gedeconstrueerd en gerecycleerd of biologisch worden afgebroken.

Om meer te weten, zie dossier | omkerbaar en circulair bouwen