Operatieve temperatuur

Temperatuur die de bewoner aanvoelt. Ze houdt rekening met de temperatuur van de lucht in de bezette zone en met de stralingseffecten. Eenvoudig gesteld is ze gelijk aan het gemiddelde tussen de gewogen gemiddelde temperatuur van de oppervlakken van het lokaal en de luchttemperatuur.

Operatieve temperatuur = (Temperatuur van de lucht + Temperatuur van de wanden)/2