Ordonnantie houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen (OEPB)

Deze ordonnantie, afgekondigd op 7 juni 2007 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 juli 2007, zet de richtlijn 2002/91/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 16 december 2002 betreffende de energieprestatie van gebouwen om in de rechtsorde van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ze heeft als doelstellingen:

  • de verbetering van de energieprestatie van gebouwen te stimuleren, rekening houdend met de klimatologische omstandigheden en de lokale bijzonderheden, alsook met de eisen inzake het binnenklimaat en de verhouding kost/efficiëntie,

  • het binnenklimaat van gebouwen te verbeteren,

  • de behoeften aan primaire energie tot een minimum te beperken,

  • de CO2-uitstoot te verlagen,

  • een certificatieprocedure voor de energieprestatie van gebouwen te bepalen.