Organic Rankine Cycle

Technologie gebaseerd op een klassieke thermodynamische cyclus waarbij water wordt vervangen door een organische warmteoverdrachtvloeistof, die het gebruik van koelmiddelen mogelijk maakt die bij lagere temperaturen verdampen.