Rationeel Energiegebruik

Het rationeel energiegebruik (REG) is het gebruik van energie door de consumenten ingegeven door een streven naar rationaliteit, rekening houdend met sociale, politieke, financiële en milieufactoren.

Het rationeel energiegebruik (REG) is het gebruik van energie door de consumenten ingegeven door een streven naar rationaliteit, rekening houdend met sociale, politieke, financiële en milieufactoren. De strategie Trias Energetica, ontwikkeld door de Technologische Universiteit van Delft, biedt een antwoord op het REG in drie opeenvolgende mogelijke modules (in afnemende volgorde van duurzaamheid):

  • Stap 1. Beperk de energievraag (goed geïsoleerd en luchtdicht bouwen, warmteterugwinning),
  • Stap 2. Gebruik hernieuwbare energiebronnen (zonne-energie, geothermie, windkracht, enz.),
  • Stap 3. Gebruik doeltreffende gedecentraliseerde energiebronnen (hoog rendement).