Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances (REACH)

Verordening van de Europese Unie om de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen tegen de risico's van chemische stoffen en tegelijkertijd het concurrentievermogen van de chemische industrie te bevorderen. Ze moedigt ook alternatieve methoden voor de beoordeling van de gevaren van stoffen aan om het aantal dierproeven te verminderen.

Zie https://echa.europa.eu/fr/regulations/reach