Schijnbaar vermogen

Het vermogen als product van de effectieve waarden van de spanning en de stroom in een wisselstroomstelsel

Bij wijze van voorbeeld is het schijnbaar vermogen een essentieel kenmerk van de omvormer van een fotovoltaïsch systeem