Terugkeerperiode

Statistische tijd van het optreden van een neerslag met een gegeven gemiddelde intensiteit en duur. Men spreekt bijvoorbeeld van "tienjarige" neerslag: neerslagepisodes die zich statistisch om de tien jaar op een gegeven plaats voordoen.

De keuze van de terugkeertijd wordt in essentie door strategische overwegingen bepaald: de keuze van de dimensionering van de netten, het verzadigingsrisico, de mogelijkheid om de werken de financieren, de mate van aantasting van de ecologische kwaliteit van het milieu, maar ook de risico's en de aantasting van de arbeidsomstandigheden als gevolg van overstromingen. Om te anticiperen op de toename van de neerslag als gevolg van de klimaatverandering, moet men bij de dimensionering van de voorzieningen rekening houden met de toename van korte, intense buien met een honderdjarige frequentie.