Unified Glare Rating (UGR)

Norm voor de beoordeling van de onbehaaglijke verblinding van een binneninstallatie, gedefinieerd door het technische rapport van de International Commission on Illumination CIE 117-1995.