Ventilatiesystemen

Een hygiënisch ventilatiesysteem is het geheel van diverse inrichtingen (componenten en gebouw) dat ervoor zorgt dat de lucht van de lokalen op een gecontroleerde manier wordt ververst.

Er bestaan vier types hygiënische ventilatiesystemen, zowel voor de bestemming “Wooneenheid” als voor de bestemming “Niet-Residentieel”:

  • natuurlijke ventilatie (of systeem A);
  • mechanische ventilatie met enkele flux door inblazing (of systeem B);
  • mechanische ventilatie met enkele flux door afzuiging (of systeem C);
  • mechanische ventilatie met dubbele flux (of systeem D).