ENE02 - Conduit_top

Voorziening | Ventilatieleidingen

Ventilatieleidingen

© Aleks Kend/Shutterstock.com

Binnen een ventilatie-installatie vormen de leidingen een netwerk voor de aan- en afvoer van lucht. De lucht kan van uiteenlopende aard zijn (verse lucht, doorgevoerde lucht, hergebruikte lucht of afblaaslucht) en, afhankelijk van de behoefte aan uitbreiding van de structuur, in een vertakt netwerk of een netwerk in stervorm circuleren. De keuze van het type leiding en van de wijze om de leidingen in het gebouw te integreren, hangt af van ruimtelijke beperkingen, het gevaar voor geluidshinder en de eisen met betrekking tot thermische isolatie.

➩ Starten

bijgewerkt op 19/01/2016

Code n° : G_ENE02 - Thema's : Energie - Andere thema's : Werf | Onderhoud | Luchtdichtheid | Thermische isolatie - Gerelateerde project components : Binnenwand | Ventilatie - Gerelateerde dossier :