Terug naar

Een energie-efficiënt ventilatiesysteem ontwerpen

De vraag naar energie voor hygiënische ventilatie zoveel mogelijk beperken, door voor een geschikt ventilatiesysteem en onderdelen te kiezen.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt het volgende stappenplan voor om een optimaal energie-efficiënt ventilatiesysteem te ontwerpen:

  • Kiezen voor het meest performante ventilatiesysteem, aangepast aan de aard van de beoogde werken (nieuwbouw, renovatie...)
  • De minimumdebieten voor elke te ventileren zone bepalen en voor een zo laag mogelijke energiekost leveren door voor efficiënte onderdelen te kiezen
  • Aanpassing van de debieten met behulp van de regeling mogelijk maken
Bijgewerkt op 01/01/2013