Blowerdoor

Techniek uitgevoerd volgens NBN EN 13829 om de luchtdichtheid van een gebouw of een deel van een gebouw tijdens en na de bouw ervan te meten. Het gebouw wordt onder druk gezet door een ventilator en het drukverlies wordt gemeten. Men spreekt ook van een infiltratietest, pressurisatietest of blowerdoortest.

Zie Dossier | Luchtdichtheid verbeteren

Zie Overzicht van de voorzieningen.