Luchtverversingsgraad (n50)

Geeft het aantal ververste luchtvolumes van een ruimte per uur weer, bij een drukverschil van 50 Pa tussen binnen en buiten. Het wordt berekend op het totale geteste volume. Uitgedrukt in [1/u].

Niet te verwarren met de v50.

In passieve huizen wordt dit laatste berekend met behulp van PHPP-software en moet deze minder dan 0,6 [1/u] bedragen.

Zie Dossier | Luchtdichtheid