Massawet

Geluidsisolatiewet volgens dewelke hoe meer de massa toeneemt, hoe groter de akoestische verzwakkingsindex van een wand wordt. Als de massa verdubbelt, neemt de akoestische verzwakkingsindex van de wand met 4dB toe.