Terug naar

Akoestiek van een dragende ontdubbelde vloerplaat

De dragende structuren van een vloer kunnen worden ontdubbeld om de akoestische prestaties ervan te verbeteren. De luchtlaag of de laag soepel materiaal tussen de twee massa's werkt als een veer en absorbeert daarbij een deel van de geluidsenergie. Het systeem met dubbele holle elementen is ontworpen voor de woningbouw, terwijl het systeem met dubbele dunne betonplaten meer in de dienstverlenende sector wordt gebruikt. De globale milieubalans van deze systemen is niet bijster positief.

De dragende structuur kan zowel een massieve, als een lichte constructie zijn. Een lichte constructie volgt het massa-veer-massa principe, terwijl een massieve constructie de massawet volgt. Ook massieve constructies kunnen ontkoppeld worden tot een massa-veer-massa systeem. Voorliggende voorziening behandelt deze ontdubbelde vloersytemen.

Deze ontdubbelde vloerconstructies dienen enerzijds een zekere luchtgeluidsisolatie en anderzijds een zekere contactgeluidisolatie te realiseren tussen verschillende ruimten.

Het systeem met ontdubbelde welfsels werd specifiek ontwikkeld voor de woningbouw.

Het systeem met ontdubbelde dunne betonplaten wordt omwille van de technische vloeren voornamelijk toegepast in kantooromgevingen.

(Bron : Slimline Buildings)

Welke types verdubbelde massieve draagvloer bestaan er?

Hierna worden twee alternatieve systemen besproken.

Ontdubbelde welfsels

Dit systeem wordt opgebouwd uit twee vloerelementen in voorgespannen beton (welfsel)s die soepel met elkaar verbonden zijn. De twee welfsels fungeren als twee massa's. Het soepel materiaal tussen beiden fungeert als veer en dissipeert de geluidenergie.

Dit systeem werd specifiek ontwikkeld voor de woningbouw en is minder uitvoeringsgevoelig dan de klassieke, zware oplossing met zwevende dekvloer: geen lekken bij onnauwkeurige plaatsing van de contactgeluidisolatie, geen randisolatie nodig, geen soepele voeg nodig tussen plint en vloertegel,...

Ontdubbelde welfsels

© Echobel.com

© Echobel.com

© Echobel.com

Ontdubbelde dunne betonplaten

Dit systeem wordt opgebouwd uit een dunne betonplaat (ca. 70 mm) met ingestorte stalen I-profielen. De bovenste betonplaat steunt op deze I-profielen (vb. een zwaluwstaart met opgestort beton) met een soepel materiaal tussenbeide. Deze plaat kan ofwel flexibel opgelegd worden ofwel bevestigd worden, afhankelijk van het gewenste resultaat.

Dit systeem heeft het voordeel dat een holle installatieruimte wordt gecreëerd tussen de twee betonplaten, waar leidingen en kanalen gemakkelijk in kunnen weggewerkt worden.

Ontdubbelde dunne betonplaten

Voor welke types verdubbelde draagvloer kan men opteren?

Het systeem met ontdubbelde welfsels werd specifiek ontwikkeld voor de woningbouw. Het systeem met ontdubbelde dunne betonplaten wordt omwille van de technische vloeren voornamelijk toegepast in kantooromgevingen.

Hoe gedraagt een dragende ontdubbelde vloer zich qua akoestiek?

De akoestische prestaties van deze ontdubbelde systemen steunen op het massa-veer-massa principe van ontdubbelde constructies. Dankzij de ontkoppelde structuur wordt een aanzienlijke lucht- en contactgeluidisolatie gerealiseerd in de verticale richting. Enerzijds dankzij de verbetering van de directe geluidisolatie doorheen het vloersysteem zelf. Anderzijds doordat enkele nevenwegen via aanliggende constructies worden uitgeschakeld.

De flankerende transmissie tussen twee naastliggende ruimten wordt echter sterk gereduceerd, bij beide systemen. Er kan immers slechts een beperkte massa benut worden voor de nevenweg via plafond en vloerplaat. Dit legt een grote beperking op aan de te realiseren geluidisolatie in de horizontale richting.

Zwakke flankerende transmissie horizontaal door ontkoppeling

Hoe minder contacten, hoe beter. De trillingsdempende materialen dienen zorgvuldig gekozen te worden dat zijn onder de belasting voldoende soepel werken.

Waarop moet worden gelet bij de uitvoering van een verdubbelde draagvloer?

De directe lucht- en contactgeluidisolatie tussen twee bovenliggende ruimten wordt sterk verbeterd door de ontkoppeling. Echter de flankerende geluidtransmissie via de vloerplaat tussen twee naastliggende ruimten wordt sterk gereduceerd gezien hier slechts de helft van de massa benut wordt.

Bestek

In het lastenboek dienen volgende zaken opgelegd te worden naar de aannemer toe (afhankelijk van type bestek):

  • Criteria luchtgeluidisolatie in situ (gewogen gestandaardiseerde geluidsisolatie DnT,w ) te realiseren tussen verschillende ruimten eventueel met gepaste aanpassingstermen C of Ctr
  • Criteria contactgeluidisolatie in situ (gewogen gestandaardiseerde contactgeluidsdrukniveau L'nT,w ) te realiseren tussen de verschillende ruimten
  • Minimale luchtgeluidisolatie van de vloerplaat in labo (akoestische gewogen verzwakkingsindex voor luchtgeluid Rw ) (cf. NBN EN ISO 10140-2) eventueel met gepaste correctiefactoren C of Ctr
  • Beschrijving opbouw en nodige ontkoppeling

Aller plus loin

In de Gids

Voor meer informatie met betrekking tot het onderwerp:

Andere publicaties van Leefmilieu Brussel

Bibliografie

  • Norm NBN EN ISO 10140-2: Geluidsleer - Laboratoriummeting van geluidisolatie van bouwelementen - Deel 2: Meting van luchtgeluidsisolatie
  • Norm NBN S01-400-1: Akoestische criteria voor woongebouwen
Bijgewerkt op 04/05/2017