Terug naar

Akoestiek van de vensters

Voorziening
Het venster is meestal het zwakke punt in de geluidsisolatie van wanden (zowel in de gevel als tussen twee vertrekken). Men moet niet alleen kiezen voor akoestisch performante beglazing, maar ook rekening houden met de prestaties van de kozijnen en vooral letten op de voegen tussen vleugel/kozijn en tussen ruwbouw/raam, met name wat de luchtdichtheid betreft. Deze fiche richt zich op de akoestiek van beglazingen en ramen, maar gaat niet in op de akoestiek van de in de ramen geïntegreerde ventilatieroosters.

Meer informatie over de akoestiek van andere gevelelementen is te vinden in de voorziening | Akoestiek van andere gevelelementen.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn de akoestische prestaties van dubbele en driedubbele beglazing niet systematisch beter dan die van enkele beglazing.

Enerzijds speelt de symmetrie van de glasdikten een essentiële rol in de resonantie-effecten, evenals de toevoeging van akoestische PVB-folie in de beglazing.

Anderzijds heeft ook het raam invloed op de akoestische prestaties van het volledige venster, vooral als het venster klein is en de beglazing van goede akoestische kwaliteit. Besteed dus ook aandacht aan het raam, vooral bij de aansluitingen, want die kunnen het geheel minder luchtdicht maken.

Voor algemene informatie over de akoestiek van wanden, zie de Pagina | Geluidsisolatie van de verschillende wanden in het Dossier | Het akoestisch comfort van gebouwen verzekeren.

Wat zijn de akoestische aandachtspunten voor de beglazing?

Geluidsindex van de beglazing

De index die de akoestische prestaties van de beglazing kenmerkt, is de gewogen akoestische verzwakkingsindexRw (C, Ctr). Voor gevelbeglazing (met uitzicht naar buiten) wordt de index Rw + Ctr (correctie voor verkeerslawaai) gebruikt, terwijl voor binnenbeglazing de index Rw + C (correctie voor lawaai van menselijke activiteiten) wordt gebruikt.

Akoestische prestaties van de beglazing

De onderstaande grafiek geeft een overzicht van mogelijke vormen van geluidsisolatie voor verschillende soorten beglazing:

Geluidisolatie van beglazingBron: Verbond van de glasindustrie © Leefmilieu Brussel

Zoals te zien is in de grafiek, en in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn de akoestische prestaties van dubbele en driedubbele beglazing (met of zonder gelaagdheid) niet altijd beter dan die van enkele beglazing. Wat de doorslag geeft, is de aanwezigheid van akoestische PVB-folie in de beglazing. Het vervangen van enkele beglazing door dubbele beglazing leidt in sommige gevallen tot een vermindering van de geluidsisolatie.

Enkele beglazing

In het geval van enkele beglazing neemt de geluidsisolatie toe met de dikte van het glas volgens de wet van de massa.

De demping van het verkeerslawaai in de lucht (Rw + Ctr) varieert van 30 dB (4 mm glas) tot 37 dB (19 mm glas). Voor minder frequente geluidsbronnen, bijvoorbeeld een gesprek (R+ C), neemt de geluidsisolatie toe met 1 of 2 dB en varieert ze van 31 dB (4 mm glas) tot 39 dB (19 mm glas).

Dubbele beglazing

Enkele beglazing wordt om thermische redenen niet meer gebruikt op gevels. Maar vanuit akoestisch oogpunt is dubbele beglazing niet noodzakelijkerwijs beter. Ze gedraagt zich als een massa-veer-massa-systeem. Vooral bij een symmetrische dubbele beglazing, d.w.z. met glasplaten van gelijke dikte (bijv. 4/12/4 of 6/12/6), daalt de geluidsisolatie aanzienlijk rond de resonantiefrequentie van dit systeem.

Dubbele beglazing heeft relatief lage prestaties bij lage en middelhoge frequenties. De geluidsisolatie bij middelhoge en hoge frequenties wordt ook zwakker in het geval van symmetrische dubbele beglazing.

Daarom is het raadzaam om altijd te kiezen voor asymmetrische dubbele beglazing, bijvoorbeeld 4/12/6, ook in een rustige omgeving.

In het geval van gewone thermische beglazing varieert de verzwakking van het verkeerslawaai in de lucht (Rw + Ctr) van 26 dB (4/12/4) tot 34 dB (10/15/6). In vergelijking met geluidsbronnen met een lagere frequentie (Rw + C) neemt de geluidsisolatie toe met 1 tot 3 dB en varieert ze van 29 dB (4/12/4) tot 37 dB (10/15/6).

Om de prestaties van dubbele beglazing te verhogen, kunnen speciale gassen in de lege tussenruimte worden geïnjecteerd om de lucht te vervangen. De belangrijkste voordelen zijn te merken in het midden- en hoogfrequentiebereik (van 1 tot 3 dB verbetering voor de Rw-index of eventueel de Rw + C). Maar voor de laagste frequenties (Rw + Ctr), is het resultaat meestal minder opvallend.

Bovendien heeft gelaagde beglazing (enkel glas of dubbele thermische beglazing) een positieve invloed op de geluidsisolatie. Gelaagd glas met giethars levert betere prestaties dan gelaagd glas met gewone PVB-tussenlagen. Met akoestische folie kan een betere geluidsisolatie worden verkregen. De belangrijkste voordelen zijn merkbaar in het midden- en hoogfrequentiebereik (Rw, Rw + C), evenals bij lage frequenties, zij het in mindere mate (R+ Ctr).

Driedubbele beglazing

Driedubbele beglazing wordt steeds vaker gebruikt om thermische redenen, maar driedubbele beglazing is niet per se efficiënter op akoestisch gebied. Een driedubbele beglazing met glas van dezelfde dikte kan 3 resonanties genereren die de prestaties verminderen. In het geval van driedubbele beglazing zijn verbeteringen mogelijk met behulp van speciale gassen, gelaagd glas of glas van verschillende diktes.

Akoestische kenmerken van de beglazings

Akoestische prestaties van veelgebruikte beglazing

Type beglazing Samenstelling Rw (C;Ctr)
Enkel Enkel 4 32(-1;-2) dB
8 35(-1;-3) dB
gelaagd niet-akoestisch 44.2 35(-1;-3) dB
gelaagd akoestisch 44.2A 37(0;-2) dB
Dubbel symmetrisch 4-15-4 29(-1;-4) dB
6-16-6 33(-1;-4) dB
asymmetrisch 6-15-4 34(-1;-4) dB
6-15-10 38(-1;-4) dB
eenzijdig gelaagd 6-15-55.2 39(-1;-4) dB
gelaagd akoestisch 8-15-66.2A 43(-2;-4) dB
10-20-44.2A 45(-1;-4) dB
Dubbel gelaagd akoestisch 66.2A-20-44.2A 50(-2;-8) dB
66.2A-15-88.2A 51(-1;-4) dB
Driedubbel Driedubbel 4-16-4-16-4 32(-2;-5) dB
gelaagd akoestisch 6-12-4-12-44.1A 42(-1;-5) dB
Dubbel gelaagd akoestisch 44.1A-12-4-12-44.1A 47(-2;-6) dB
66.1A-12-6-12-44.1A 50(-2;-6) dB

WTCB-Contact 2011/3 (nr. 31) © WTCB

Verschillen tussen de laboratorium- en reële omstandigheden voor de beglazing

De in de productinformatie vermelde geluidsisolatie is onder specifieke omstandigheden in het laboratorium getest. Als de ter plaatse aangebrachte beglazing grotere afmetingen heeft dan de in het laboratorium gebruikte beglazing, is de werkelijke geluidsisolatie iets kleiner dan die welke in het laboratorium is gemeten. Men moet dan een hogere geluidsisolatie nastreven in verhouding met de omvang van de beglazing:

 • beglazing = 2,7 m²: geen correctie nodig;
 • beglazing > 2,7 m² en = 3,6 m²: kies glas dat een betere geluidsisolatie biedt (+1 dB);
 • beglazing > 3,6 m² en = 4,6 m²: kies glas dat een betere geluidsisolatie biedt (+2 dB);
 • beglazing > 4,6 m²: kies glas dat een betere geluidsisolatie biedt (+3 dB).

Bovendien is de realisatie in de praktijk altijd minder nauwkeurig dan in het laboratorium. Daarom is het aan te raden om glas te kiezen dat iets beter presteert dan nodig is.

Wat zijn de akoestische aandachtspunten voor de ramen?

Het raam beïnvloedt de akoestische prestaties van het hele venster, vooral wanneer:

 • het venster klein is;
 • de beglazing van goede akoestische kwaliteit is.

Algemene aanbevelingen

Om de akoestiek van het venster te optimaliseren:

 • moet het oppervlak van het raam minder dan 30% van het oppervlak van het volledige venster bedragen;
 • invloed van de materialen waarvan de ramen gemaakt zijn:

  • een houten raam moet ten minste 60 mm dik zijn (tot een Rw-index van 35 dB) of 75 mm (tot een Rw van 40 dB);
  • aluminium profielen (zonder onderbreking van de koudebrug) kunnen worden gebruikt tot een Rw-index van maximaal 35 dB. Een onderbreking van de koudebrug zorgt ook voor een betere geluidsisolatie;
  • pvc-profielen moeten worden versterkt met metalen latten voor een geluidsisolatie met een Rw-index van meer dan 35 dB;
 • het raam bij schuifvensters presteert minder goed dan dat van vaste of openslaande vensters;
 • de eventuele ventilatieroosters in de ramen moeten akoestisch zijn.

Zie de Voorziening | Akoestiek van andere gevelelementen > Ventilatieroosters

akoestische maatregelen aan de gevel© Leefmilieu Brussel

Invloed van de luchtdichtheid van het raam

In ieder geval moet het raam goed luchtdicht zijn om goede akoestische prestaties te bereiken. Er kunnen zich problemen voordoen bij de verbinding tussen het glas en het raam of tussen de profielen. In deze context moet rekening worden gehouden met de volgende punten:

 • zorg voor meerdere opeenvolgende afdichtingen. Deze afdichtingen moeten flexibel zijn, ze moeten bij voorkeur een lipprofiel hebben en ze moeten continu rondom het raam worden aangebracht;
 • de afdichting moet bij het sluiten van het opengaande element gelijkmatig over de gehele omtrek van dit element worden samengedrukt . Een meerpuntssluiting voldoet aan deze eis;
 • de voeg tussen de muur en het raam is volledig afgedicht, de opening tussen de ruwbouw en het raam moet zo klein mogelijk zijn en moet over de gehele breedte, hoogte en diepte van de voeg worden gevuld met een materiaal dat de gewenste akoestische prestaties bereikt, bijvoorbeeld samengeperste minerale wol of gespoten isolatiemateriaal;
 • de voegprofielen tussen de bewegende delen kunnen na verloop van tijd losraken, beschadigd of vervormd raken. Ze moeten worden onderhouden, gecontroleerd en eventueel regelmatig worden vervangen. Hun drukkracht zal in de loop van de tijd waarschijnlijk afnemen. Om een gelijkmatige compressie te behouden, moet de instelling van de bewegende delen worden gewijzigd;
 • houten kozijnen hebben de neiging om uit te zetten (onder invloed van de variatie van de luchtvochtigheid).  Pvc - of aluminium kozijnen ondervinden dit ook of trekken krom als gevolg van temperatuurschommelingen. Waar nodig moet corrigerend worden opgetreden.

Zie de Voorziening | Luchtdichtheid van vensterramen

Meer weten

Verwante inhoud

Andere documenten / websites / enz.

Laatste herziening op 16/06/2021