Terug naar

Akoestiek van deuren

Voorziening
Deuren zijn meestal een zwak element van de muur. Daarom is het belangrijk om op deze locaties voor voldoende geluidsisolatie te zorgen. Dit betekent niet alleen een voldoende isolerend ontwerp van het deurblad, maar ook een goede akoestische afwerking van het aansluitingen, afdichtingen enz. Deze fiche behandelt de geluidsisolatie van zowel binnen- als buitendeuren.

Video | Akoestiek van deuren

Welke soorten deuren zijn er en wat zijn hun akoestische kenmerken?

Enkelwandige deuren

Bij de enkelwandige (monoblok) deuren zijn er verschillende subtypes: massieve deuren, polycarbonaatdeuren, lichte deuren met honingraatstructuur, verlaagde deuren.

Enkelwandige deuren volgen het principe van de wet van de massa: hoe hoger de massa van de deur, hoe beter de luchtgeluiddempende prestaties (isolatie). De massa van de deur en daarmee de geluidsisolatie kunnen op verschillende manieren worden vergroot:

 • het gebruik van zwaardere materialen (hogere dichtheid);
 • de installatie van verschillende lagen met verschillende eigenschappen (meerlaagse panelen);
 • puntverlijming;
 • enz.

Dubbelwandige deuren

Dubbelwandige deuren volgen het massa-veer-massa-principe, dat wordt beïnvloed door: de breedte van de ruimte tussen de twee wanden, de massa per oppervlakte-eenheid en de stijfheid van de twee wanden, de opvulling van de tussenruimte, het aantal en het type contacten. De geluidsisolatie van een dubbelwandige deur kan worden verbeterd door:

 • het gebruik van zwaardere materialen (hogere dichtheid);
 • de installatie van verschillende lagen met verschillende eigenschappen (meerlaagse panelen) voor elk van de twee wanden;
 • een dikkere holle ruimte tussen de twee wanden;
 • het ontbreken van stijve verbindingen tussen de twee wanden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van plooibaar staal of van poreus materiaal met open cellen in de tussenruimte;
 • enz.

Sas

De plaatsing van twee deuren, gescheiden door een sas (dubbele deuren), optimaliseert de geluidsisolatie tussen twee ruimtes.

Welke akoestische prestaties moeten we nastreven voor een deur?

De prestaties van de deuren, afhankelijk van hun type, worden hieronder gespecificeerd:

Type deur Rw max

Enkelwandige deuren (monoblok):

 • Honingraatdeuren
 • Deuren met massieve kern
 • Meerlaagse vleugeldeuren (lameldikte: 50 tot 80 mm)

+/- 25 dB

+/- 32 dB

+/- 40 dB

Dubbelwandige deuren (massa-veer-massa):

 • dikte van de holle ruimte: 60 tot 120 mm

+/- 50 dB

Dubbele deuren / sas:

 • totale dikte van het geheel: 30 tot 80 cm)

+/- 60 dB

Meer informatie over de akoestische prestaties van deuren in functie van het type.

Geluidsisolatie van verschillende deuren op basis van metingen

Geluidsisolatie van verschillende deuren op basis van metingen© Buildwise -tijdschrift 2000/01

Wat zijn de aandachtspunten voor een deur met goede akoestische prestaties?

Deuromlijsting

De deuromlijsting (het deurkozijn) en haar aansluiting op de muur zijn minstens even belangrijk voor een goede luchtgeluidsisolatie als de akoestische eigenschappen van de deur zelf.

Hierdoor wordt de mogelijke spouw tussen de deuromlijsting en de wand beperkt tot de minimale ruimte die nodig is voor de deur. De holte moet tot de volledige diepte en omtrek worden gevuld met sterk gecomprimeerde minerale wol.

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de materialen waarvan deuromlijstingen gemaakt zijn:

 • staal: stalen omlijstingen kunnen met beton worden ingegoten om de continuïteit van het geheel, de massa en de luchtdichtheid te garanderen;
 • hout: houten omlijstingen zijn minder geluidsisolerend omdat ze uit meerdere delen bestaan (minder luchtdichtheid) en minder vormstabiel zijn bij mechanische belasting.

In het geval van een dubbele deur:

Een deuromlijsting uit één stuk kan een akoestische brug vormen. Een onderbreking in de omlijsting is daarom noodzakelijk. Twee mogelijkheden:

 • de omlijsting in twee stukken uitvoeren, een voor elke wand;
 • de omlijsting in één stuk uitvoeren, maar geen stijf contact laten vormen met de wand van de binnenmuur waaraan ze bevestigd is.

Afdichtingsvoegen

Een bijzondere aandacht moet ook worden besteed aan de afdichtingsvoegen tussen de deur en de omlijsting (luchtdichtheid en akoestische prestaties):

 • gebruik van zachte profielen in plaats van buisprofielen. Die laatste zijn te stijf om goed te comprimeren;
 • afdichting van de voegen rondom de deur;
 • gelijkmatige compressie van de voeg rondom de deur;
 • toevoeging van extra aanslagen met voegen (dubbele of driedubbele deur);
 • in het geval van dubbele deuren, aanwezigheid van een voeg tussen de 2 deuren.

Voorbeelden van afdichtingen die gunstig en minder gunstig zijn voor de akoestiek

Voorbeelden van afdichtingen die gunstig en minder gunstig zijn voor de akoestiek© Buildwise -tijdschrift 2000/01

Vloer

Om de spleet tussen de deur en de vloer af te sluiten, wordt een van de volgende oplossingen gebruikt:

 1. Drempel met een afdichting waartegen de deur kan rusten
 2. Zwitserse drempel: vast profiel dat over de vloer uitsteekt en tegen een drempel rust
 3. Deuropening met klep en geluiddempende randen
 4. Guillotineprofiel: mobiel profiel aan de onderzijde van de deur dat bij het sluiten van de deur naar beneden gaat

Voorbeelden van verbindingen tussen de deur en de vloer

Voorbeelden van verbindingen tussen de deur en de vloer© Oma Kiwi Design - Leefmilieu Brussel

Meer informatie over de maximale gewogen akoestische verzwakkingsindex (Rw) van een deur met spleet onder de deur.

De onderstaande tabel geeft de maximale gewogen akoestische verzwakkingsindex (Rw) van een deur weer wanneer rekening wordt gehouden met een spleet onder de deur van verschillende hoogte voor harde vloeren.

Maximale gewogen akoestische verzwakkingsindex Rw van een deur volgens de hoogte van de spleet onder de deur

Kierhoogte onder de deur (mm) 0,5 1 5 10 20 30 40
Grenswaarde van de isolatie (dB) 36 33 26 23 20 18 17

© WTCB-tijdschrift 2000/01

Sloten

Scharnieren en sluitmechanismen mogen de geluidsisolatie van de deurconstructie niet verzwakken. Ze moeten solide zijn om een goede afstelling van de deur in de loop van de tijd te garanderen.

Deursluitingen kunnen op twee punten worden aangebracht, of idealiter op drie punten, zodat de afdichtingsvoeg goed en gelijkmatig kan worden gecomprimeerd.

Brievenbus

In het geval van een in de deur geïntegreerde brievenbus moet erop worden gelet dat de deur wordt behandeld om te voorkomen dat de geluidsisolatie van het geheel van de deur wordt verzwakt.

Zie de te nemen maatregelen in de voorziening | Akoestiek van andere gevelelementen > Aandachtspunten voor de akoestiek van de brievenbus

Tijdens de installatie

De aansluiting en afwerking ter plaatse hebben een zeer grote invloed op de daadwerkelijk verkregen geluidsisolatie in vergelijking met die verkregen in het laboratorium.

Als er per kamer een zwevende vloer wordt geïnstalleerd, is het vaak nodig om de zwevende vloer bij de deur te onderbreken.

Onderbreking van de zwevende vloer bij de deurBron: Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (Frankrijk) © Leefmilieu Brussel

Meer weten

In de Gids

Meer over akoestiek:
 • Voorziening | Akoestiek van vensters
 • Voorziening | Akoestiek van andere gevelelementen
 • Video's akoestiek van deuren

Andere documenten / websites / enz.

Laatste herziening op 07/09/2020