Terug naar

Akoestiek van andere gevelelementen

De gevel bestaat uit verschillende afzonderlijke elementen (raam, ventilatierooster enz.). Om een algemene akoestische prestatie van goede kwaliteit te bereiken, moet elk van deze verschillende gevelelementen voldoen aan een gewogen genormaliseerde geluidsisolatie-index: Dn,e,w (C; Ctr). Deze fiche is meer specifiek gericht op de akoestische aspecten van de volgende gevelelementen: rolluikbakken, brievenbussen en ventilatieroosters. De gevelelementen die verband houden met ramen en deuren worden in aparte fiches behandeld.
Akoestische maatregelen aan de gevel© Leefmilieu Brussel

Wat zijn de aandachtspunten voor de akoestiek van rolluikbakken?

Rolluikast en akoestiek© Oma Kiwi Design / Leefmilieu Brussel

De volgende elementen bepalen de akoestische kwaliteit van de rolluikbakken:

Materiaal van de bak

Hoe zwaarder het materiaal is, hoe beter de geluidsisolatie. Gipskartonplaten, bitumenfolie, dikker hout met een hogere dichtheid, enz. zijn te verkiezen boven bakken van aluminiumplaten of PVC.

Absorberend materiaal

De rolluikbak moet worden gevuld met een absorberend/poreus materiaal (minerale wol, natuurlijke wol van plantaardige of dierlijke oorsprong enz.) om enerzijds het resonantie-effect te dempen en anderzijds geluidslekken door scheuren en spleten te absorberen.

Luchtdichtheid

Aangezien de rolluikbak aan de buitenkant open is om het luik door te laten, moet hij aan de binnenkant volledig luchtdicht worden gemaakt:

 • sluit alle aansluitingen luchtdicht af;
 • vervang de handmatige lintbediening door een elektromotor;
 • zorg in het geval van bakken met geïntegreerde ventilatie voor een akoestische omleiding om de overdracht van geluid te verminderen.

Akoestische eigenschappen

De akoestische eigenschappen van rolluikbakken kunnen op twee manieren in de productinformatie worden aangegeven:

 • ofwel via de gewogen akoestische verzwakkingsindex Rw (C; Ctr) wanneer de akoestische eigenschappen samen met het venster zijn bepaald;
 • Ofwel via de gewogen genormaliseerde geluidsisolatie-index van een gevelelement: Dn,e,w (C; Ctr), wanneer de akoestische eigenschappen afzonderlijk zijn gemeten. Deze laatste parameter geeft de genormaliseerde geluidsisolatie van een rolluikbak (normaal gesproken 1 m lang), getest in een 10 m² grote wand met zeer goede isolatie. De geluidsisolatie van twee van deze rolluikbakken of een 2 m lange rolluikbak in dezelfde wand geeft een lager resultaat dan 3 dB.
Attention

Opgelet! Rolluikbakken die als 'geïsoleerde rolluikbakken' worden aangeduid, bieden over het algemeen alleen warmte-isolatie. Ze zijn licht van gewicht en gevuld met stijve isolatie, wat vaak resulteert in zeer lage akoestische prestaties.

Wat zijn de aandachtspunten voor de akoestiek van brievenbussen?

Brievenbus en akoestiek© Oma Kiwi Design / Leefmilieu Brussel

De volgende elementen bepalen de akoestische kwaliteit van brievenbussen.

Materiaal van bus

Hoe zwaarder het materiaal is, hoe beter de geluidsisolatie. Gipskartonplaten, dikker hout met een hogere dichtheid enz. zijn te verkiezen boven aluminiumplaten of pvc.

Absorberend materiaal

De binnenwanden van de brievenbus moeten worden bekleed met een absorberend/poreus materiaal (minerale wol, steenwol enz.) om enerzijds het resonantie-effect te dempen en anderzijds geluidslekken door scheuren en spleten te absorberen.

Luchtdichtheid

Hoewel er opengaande delen zijn, moet voor luchtdichting worden gezorgd:

 • flexibele afdichtingen op de klep van de brievenbus aan de buitenzijde;
 • flexibele afdichtingen die gelijkmatig over de gehele omtrek van de binnenzijde van het opengaande gedeelte zijn verdeeld;
 • luchtdichte afsluiting van alle andere verbindingen.

Wat zijn de aandachtspunten voor ventilatieroosters

Terwijl de ventilatie een luchtverplaatsing vereist, is voor akoestische isolatie volledige luchtdichtheid nodig. Alleen akoestisch efficiëntere ventilatieroosters kunnen aan beide doelstellingen beantwoorden.

Soorten ventilatieroosters

De verschillende luchttoevoerkanalen en -roosters worden behandeld in de Voorziening | Natuurlijke luchttoevoeren.

Principe van de akoestische isolatie van ventilatieroosters

Het principe van de geluiddemping in ventilatieroosters is het meer of minder lang laten circuleren van lucht tussen absorberende materialen, zoals de onderstaande schema's tonen, in het geval van in het raam opgenomen roosters.

Niet-akoestisch ventilatierooster

Niet-akoestisch ventilatierooster© Leefmilieu Brussel

Ventilatierooster met akoestisch isolatiemateriaal

Ventilatierooster met akoestisch isolatiemateriaal© Leefmilieu Brussel

Ventilatierooster met versterkte akoestische isolatie

Ventilatierooster met versterkte akoestische isolatie© Leefmilieu Brussel

Merk op dat:

 • de externe geluidsenergie wordt gedempt door de wrijving van de lucht tegen het absorberende materiaal van het akoestische rooster;
 • de wrijving van lucht tegen het absorberende materiaal een drukverlies veroorzaakt, zodat het luchtdebiet afneemt;
 • de vermindering van het luchtdebiet moet worden gecompenseerd door een grotere opening te voorzien.

Voor- en nadelen van de verschillende ventilatieroosters

  Voordelen Nadelen
Akoestisch muurrooster Meestal beter geluiddempend omdat ze groter kunnen zijn zonder esthetische overlast

Meestal gebruikt bij een gecentraliseerd ventilatiesysteem dat zelf geluid genereert en onderworpen moet worden aan akoestische metingen

zie de Voorziening | Akoestiek van het ventilatiesysteem

Akoestisch rooster opgenomen in de beglazing of het raam Gemakkelijke uitvoering Esthetische impact +/- belangrijk afhankelijk van het te verkrijgen luchtdebiet

Keuze van een geschikt ventilatierooster

De keuze van een rooster gebeurt allereerst op basis van de volgende criteria:

Luchtdebiet

Voor meer informatie over het luchtdebiet dat moet worden gewaarborgd om aan de voorschriften te voldoen, zie de Pagina | De minimumdebieten definiëren

Akoestische prestaties

Tegelijkertijd is de kwaliteit van de akoestische isolatie die het rooster moet bieden ook afhankelijk van het volume van de ruimte die het rooster bedient en van de eisen die aan de geluidsisolatie van de gevel worden gesteld, die op hun beurt weer afhankelijk zijn van het geluidsniveau dat aan de gevel wordt opgevangen. Men kan dus geen standaardoplossingen voorstellen. In een luidruchtige omgeving is het daarom raadzaam om een beroep te doen op een akoestiekexpert.

Voor woongebouwen die in een relatief rustige omgeving liggen, stellen de normen ook een minimumwaarde voor de demping van het luchtgeluid op het niveau van de gevel vast. Daarom is een gewoon niet-akoestisch rooster meestal niet voldoende, ook al is het erg stil.

Esthetiek

Ook andere criteria, zoals het esthetische aspect, kunnen een rol spelen bij de keuze van het type rooster.

Om esthetische redenen wordt een ventilatierooster vaak over de gehele breedte van het venster geplaatst, zodat zijn de totale lengte groter is dan de lengte die nodig is voor het gewenste debiet. Indien nodig moet een deel van het rooster zo worden gemonteerd dat het niet opengaat, om een negatieve invloed op de ruimte-akoestiek en energieverlies door luchtverversing te voorkomen.

Keuze van de plaats van het ventilatierooster

Houd bij de keuze van de plaats van de ventilatieroosters rekening met het volgende:

 • vermijd de meest blootgestelde gevels;
 • vermijd hoeken (ontvangen meer geluidsenergie);
 • geef de voorkeur aan stille gevels.

Alternatieven voor ventilatieroosters op kozijnen zijn te vinden in de voorziening | natuurlijke luchtinlaat.

Meer weten

Verwante inhoud

Meer informatie in de Gids in verband met de akoestiek van gevels:

Pagina | Akoestiek van gevelbekleding

Andere documenten / websites / enz.

Laatste herziening op 16/06/2021