MAT05_top

Dossier | Duurzame keuze van materialen voor dakbedekking

Duurzame keuze van materialen voor dakbedekking

© Barni1 / Pixabay.com

Als dakbedekking performante materialen gebruiken die bestand zijn tegen gerecycleerde en recycleerbare hernieuwbare bederffactoren of bederffactoren die in overvloed in de natuur aanwezig zijn, en hierbij met hun ecologisch evenwicht rekening houden.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt het volgende stappenplan voor met het oog op een duurzame keuze van de dakbedekkingsmaterialen:

  • Voor de renovatie: het behoud van de bestaande bedekking overwegen
  • Kiezen voor dakbedekkingsmateriaal met een lage impact op het leefmilieu
  • Voorzien in de mogelijkheid van demontage, hergebruik en recyclage van materialen aan het einde van hun levenscyclus

Uitdagingen

Sommige architectuurtheoretici beschouwen het dak als de vijfde gevel van een gebouw. Het is de muur die in verhouding zorgt voor het meeste warmteverlies. Doorheen de jaren drong een goede isolatie van het dak zich op en soms moet dat consequent gebeuren. De bekleding, of dichting, die de dakbedekking vormt, moet eerst en vooral het gebouw en zijn gebruikers beschermen tegen de weersomstandigheden. Die bekleding of dichting zorgt ook voor de duurzaamheid van de dakcomponenten en verzekert zo het thermische rendement. Een aangepaste dakbekleding moet ook tegemoetkomen aan stedenbouwkundige, esthetische en technische eisen. Bij dat alles moet rekening worden gehouden met de milieu-impact van de toenemende behoefte aan bouwmaterialen (zie dossier - Duurzaam materiaalgebruik).

Dit dossier wil helpen om zo duurzaam en geïntegreerd mogelijk een dakbekleding te kiezen op basis van de milieu-, technische en financiële eigenschappen ervan.

Aanpak

De materialen voor de dakbekleding en de uitvoering ervan moeten van goede kwaliteit zijn, zodat de duurzaamheid van de dakcomponenten en het gebouw zijn gewaarborgd.

Wie zijn dakbekleding verantwoord wil kiezen, moet vanaf het ontwerp tot en met de uitvoering stilstaan bij de volgende principes:

Overweeg om bij renovatie de bestaande dakbekleding te behouden.

Als de dakbekleding en -samenstelling nog in goede staat zijn, is het niet nodig deze te vervangen. Het is mogelijk om van binnenuit te isoleren zonder de bekleding te verwijderen of demonteren.

Toch is het handig om bij elke interventie stil te staan bij enkele zaken die eigen zijn aan hellende of platte daken.

Kom tegemoet aan de stedenbouwkundige en reglementaire eisen:

De stedenbouwkundige voorschriften spelen een belangrijke rol bij de keuze van dakbedekkingsmaterialen. Ze beogen het behoud van de contextuele en visuele harmonie. Ze betreffen in het algemeen het materiaal, de kleur en de hellingsgraad van het dak.

Verzeker een rationeel gebruik van materialen en elementen

Wanneer de gehele bekleding wordt vervangen, kan dit betekenen dat de bestaande structuur moet worden verstevigd omdat de belasting per m² is veranderd. Daarom kan het interessant zijn de bestaande dakbekleding te behouden of na te gaan of er op de markt voor hergebruik een bekleding te vinden is die verenigbaar is met of van dezelfde aard is als de bestaande bekleding.

Kies een bekledingsmateriaal dat aangepast is aan het gebruik / de behoeften

Het soort bekleding hangt eerst en vooral af van de dakhelling. Soepele dichtingen kunnen worden aangepast aan de situatie en een aantal ervan bootst veelgebruikte materialen na. Toch worden voor hellende daken eerder andere materialen gebruikt dan de soepele materialen waarmee platte daken vaak worden bekleed. Ze worden dus bij voorkeur gebruikt als dichting voor platte daken.

Kies materiaal in functie van zijn milieu-eigenschappen

Voor hellende daken zijn er heel wat oplossingen qua vorm of grondstof (grote gegoten dakpan / natuurlei / zink met stootvoegen / enz.). Ook voor de afwerking zijn er verschillende mogelijkheden (geglazuurd / gelakt / enz.). De keuze moet worden gemotiveerd, want elke vorm, grondstof of afwerking heeft zijn eigen specifieke functie.

De milieueigenschappen zijn terug te vinden in gegevensbanken die de informatie centraliseren en de analyseresultaten van verschillende milieueffecten voorstellen. Deze kwestie en de verschillende "hulpmiddelen" die op de markt te vinden zijn, staan beschreven in de dossier - De levenscyclus van materialen: analyse, informatiebronnen en keuzehulpmiddelen.

Maak demontage, hergebruik en recyclage mogelijk van materialen die aan het einde van hun levensduur zijn

Het hergebruik of de recyclage van materialen is gemakkelijker als gebruik wordt gemaakt van zo "puur" mogelijke materialen. Vermijd dus best bekledingen of uitvoeringstechnieken waarbij elementen van verschillende aard definitief worden samengebracht. Gebruik geen elementen die bestaan uit niet-recycleerbare producten of producten die schadelijk zijn voor het milieu.

Ga de technische eigenschappen na waaraan het materiaal moet voldoen

De levensduur, onderhoudsfrequentie e.d. van dakbekleding moet afgestemd zijn op de kenmerken van het dak (plat / hellend, zonneschijn, vochtige omgeving, toegankelijkheid, enz.).

Evalueer de economische eigenschappen

De aanvankelijke kosten van de uitvoering, van het onderhoud tijdens het gebruik van het gebouw enz. houden verband met de oppervlakte van het dak en de kenmerken ervan (plat / hellend, zonneschijn, vochtige omgeving, toegankelijkheid, enz.).

Meer info in ontwerp stappen van de dossier

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_MAT05 - Thema's : Materiaal - Andere thema's : Werf | Onderhoud | Circulaire economie | Luchtdichtheid | Keurmerken/certificering | Hergebruik Stedenbouw - Gerelateerde project components : Houtenskelet | Dak | Regenwater | Fotovoltaïsche