ENE06 - Protections solaires intérieures_top

Voorziening | Interne en geïntegreerde zonneweringen

Interne en geïntegreerde zonneweringen

© Ave Calvar / unsplash.com

Interne of (tussen de glasplaten van de beglazing) geïntegreerde zonneweringen verdienen de voorkeur vanwege hun verduisterende aspect, maar niet vanwege hun energieaspect, want dat is beperkt in vergelijking met externe zonneweringen. Deze fiche richt zich op de verschillende categorieën van interne en geïntegreerde zonnewering.

In welk geval moet interne of geïntegreerde zonnewering worden gebruikt?

Voordelen

Interne en geïntegreerde zonneweringen hebben bepaalde voordelen :

 • verduisteringsvermogen (privacy enz.) ;
 • bescherming tegen verblinding : te heldere hemel, laagstaande zon (‘s morgens in het oosten, ‘s avonds in het westen en ‘s winters in het zuiden) ;
 • verminderde koudestraling via de beglazing, in het geval van stoffen jaloezieën die op laagwaardige beglazingen worden geplaatst ;
 • bescherming tegen externe omstandigheden ;
 • eenvoudig te installeren , met weinig of geen werken (installatie op het kozijn, de raamvleugel of de bovendorpel) ;
 • lage kosten ;
 • ongewijzigde esthetiek aan de buitenzijde.

Interne en geïntegreerde zonneweringen kunnen worden gecombineerd met externe zonneweringen (kap, zonneraster enz.).

Aandachtspunten

 • Het openen van het raam mag niet gehinderd worden door de interne zonnewering ;
 • sommige modellen zijn breekbaar (luchtstromen, hantering enz.) ;
 • als de interne zonnewering wordt gebruikt tegen oververhitting, geef dan de voorkeur aan lichte kleuren (hoge reflectiecoëfficiënt) ;
 • de lichttransmissie kan variëren van 0,1 tot 0,4, afhankelijk van de kleur van de zonnewering en de openingscoëfficiënt (maaswijdte). Sommige modellen zijn aan de bovenkant intrekbaar, wat een positief effect heeft op de lichtinval achter in de ruimte ;
 • de bediening van interne zonnewering gebeurt meestal handmatig, terwijl geïntegreerde jaloezieën gemotoriseerd kunnen zijn.

Energie-oogpunt

Interne of geïntegreerde zonneweringen verhinderen niet dat de zonnestralen door het glas gaan, wat betekent dat een hoeveelheid warmte het gebouw binnenkomt. Dit draagt bij tot periodes van oververhitting. De efficiëntie van de verschillende zonneweringen, uitgedrukt in de hoeveelheid zonne-energie die niet in het gebouw binnendringt, is als volgt:

 • Interne zonneweringen: 40 tot 60%
 • Geïntegreerde zonneweringen: 70 tot 80%
 • Externe zonneweringen: 80 tot 90%

Vanuit energie-oogpunt (strijd tegen oververhitting) gaat de voorkeur daarom naar externe zonneweringen.

Interne zonneweringen en zonnestraling

Welke soorten interne zonnewering bestaan er?

Afneembare zonnegordijnen

Stoffen zonnegordijnen (schermen of vouwgordijnen)
 • De zontoetredingsfactor en de lichttransmissie worden beïnvloed door de kleur van de stof en de openingscoëfficiënt ;
 • geef de voorkeur aan lichte kleuren om oververhitting te beperken, want hun reflectievermogen is groter ;
 • sommige modellen hebben een buitenzijde die bedekt is met een reflecterende folie , wat de zontoetredingsfactor vermindert ;
 • stoffen zonnegordijnen zorgen voor extra thermische weerstand ;
 • vouwgordijnen worden meestal handmatig bediend . Rolgordijnen kunnen gemotoriseerd en geautomatiseerd zijn.

Stoffen zonnegordijn

Stoffen zonnegordijn

© Matthew Hamilton / unsplash.com

Lattengordijnen en jaloezieën

Zonnegordijnen met latten, verticaal voor lattengordijnen en horizontaal voor jaloezieën.

 • Materiaal:

  • verticale latten , meestal van stof of aluminium ;
  • jaloezieën kunnen van zwaardere materialen gemaakt zijn (hout, kunststof enz.) ;
 • aanpasbaar aan de gewenste hoeveelheid licht in de ruimte en de gewenste mate van privacy door de mogelijkheid om de hoek van de latten  te wijzigen ;

Jaloezie

Jaloezie

© Zoran Nayagam / unsplash.com

Lattengordijn

Lattengordijn

© tookapic / pixabay.com

Kleeffolies

Kleeffolies worden over het algemeen aan de binnenkant van de beglazing geplakt en wijzigen de eigenschappen van de beglazing permanent :

 • afhankelijk van de gebruikte folie worden de zonnewinsten met 10 tot 80% beperkt . De toevoer van natuurlijk licht (vertaald in de lichttransmissiefactor) wordt eveneens beperkt, aangezien de twee eigenschappen met elkaar verbonden zijn.

Meer informatie over de eigenschappen van beglazing is te vinden in het dossier in de rubrieken | Combinatie van de zontoetredingsfactor en de lichttransmissiefactor en Energieparameters van de voornaamste soorten beglazing

 • Het aanbrengen van een folie met geringe doorlaatbaarheid verbetert de isolatie van de beglazing, maar verlaagt ook de temperatuur van het glasoppervlak aan de binnenzijde. Daarmee moet rekening worden gehouden bij de beoordeling van het condensatierisico ;
 • risico op thermische breuk in het geval van toepassing op gegloeid glas ;
 • geen specifiek onderhoud voor kleeffolies: dezelfde reiniging als die van onbeschermd glas.

Plaatsing van kleeffolie

[IMG]

Welke soorten geïntegreerde zonnewering bestaan er?

Bij dubbele of driedubbele beglazing is het mogelijk om tussen twee lagen glas een jaloezie of schermgordijn te plaatsen. Geïntegreerde zonneweringen hebben de volgende kenmerken:

 • Alles-in-één -systeem, eenvoudig te installeren ;
 • de volgende voordelen ten opzichte van externe zonneweringen :

  • creëert geen bouwknopen ;
  • in het geval van mobiele zonneweringen zijn er geen boringen in de luchtdichte gebouwschil  nodig ;
 • bijkomende voordelen ten opzichte van interne zonneweringen betreffende :

  • bescherming : minder kans op breuk ;
  • onderhoud:  geen onderhoud nodig ;
  • esthetiek: geïntegreerd in het raam ;
  • thermiek:  betere zontoetredingsfactor van het geheel van ruit en zonnewering ;
 • daar staat tegenover dat het repareren of vervangen van het zonnegordijn bij defect niet eenvoudig is en het risico met zich meebrengt dat de afdichting van het raam in gevaar komt.

Geïntegreerde zonneweringen en zonnestraling

Ophaalbaar geïntegreerd zonnegordijn

[IMG]

Meer weten

In de Gids

 • Voorziening | Externe zonneweringen
 • Voorziening | Uitrustingen die de interne winsten beperken

Websites

Bibliografie

Normen

 • NBN EN 14501: maakt het mogelijk om zonneweringen in te delen op basis van hun thermische en visuele prestaties

bijgewerkt op 10/04/2020

Code n° : G_ENE06 - Thema's : Energie | Welzijn, comfort & gezondheid - Gerelateerde project components : Zonnefilters