Terug naar

Het thermisch comfort verzekeren

Als het gaat over het aangename karakter van een gebouw, dan is thermisch comfort vaak het eerste element dat wordt genoemd. In de winter voldoende warmte hebben, maar in de zomer niet te veel, terwijl het energieverbruik tot een minimum wordt beperkt : dat is de uitdaging van het thermisch comfort van een duurzaam gebouw, dat veel verder gaat dan eenvoudige temperatuurbeheersing. Het gevoel van thermisch comfort kan immers worden beïnvloed door een hele reeks factoren (gebruikersactiviteiten, temperatuur van de muren, ventilatie, ventilatie, zonwering, enz.).

De Gids Duurzame Gebouwen stelt het volgende stappenplan voor om het thermisch comfort te garanderen:

  • De behoeften naargelang de gebruikers, hun activiteiten, hun aanwezigheid... bepalen
  • De architectuur van het gebouw ontwerpen en de voorkeur geven aan passieve maatregelen om het winter- en zomercomfort te bevorderen
  • De technische uitrustingen (verwarming en eventuele koeling) kiezen en ontwerpen, en de regelingswijze ervan bepalen
  • De optimale werking van de uitrustingen in het begin van de bezetting mogelijk maken en de opvolging van het comfort tijdens de bezetting invoeren

Deze stappen worden opgenomen in een globale strategie die ook de beperking van het overdracht- en infiltratieverlies omvat.