Terug naar

Warmtelasten beperken

De vraag naar energie voor koeling zoveel mogelijk beperken, door de interne warmtewinst (verlichting, apparaten...) en de zonnewinst te beperken, alsook door het elektriciteitsverbruik van de kantoorapparatuur en van de elektrische huishoudapparaten onder controle te houden.

Naast het verwarmingssysteem bevat een gebouw verschillende interne (verlichting, toestellen, menselijk gebruik) of externe (zonnewinsten) warmtebronnen die “warmtelasten” genoemd worden. Die hebben een belangrijke invloed op het energieverbruik en het comfortniveau van het gebouw.

Terwijl de warmtewinsten verbonden met elektrische toestellen, die tot 40% van het elektriciteitsverbruik van een klassiek kantoorgebouw kunnen opslorpen, altijd vermeden moeten worden, zijn de zonnewinsten dan weer nuttig in de mate dat ze gratis zonne-energie aanbrengen. Vooral in de zomer is het de uitdaging om de koelbehoeften te beperken: de vermindering van de thermische lasten is dus een cruciale stap om een kwaliteitsvolle passieve koeling te realiseren. In tegenstelling tot de thermische lasten verbonden met elektrische toestellen, is de optimalisering van de zonnewinsten nauw verbonden met het ontwerp van het gebouw. En rekening houdend met het belang ervan moet dit zeker een prioriteit zijn vanaf het ontwerp.

Voor een overzichtsvisie van de koelstrategie, Raadpleeg dossier Een passieve koelstrategie toepassen

Voor de beperking van de thermische lasten en het energieverbruik van verlichting, raadpleeg dossier Optimaal gebruik van kunstlicht.

Laatste herziening op 01/01/2013