Waterbeheer

Waterbeheer is vanaf het begin van het project een aandachtspunt geweest, zowel wat betreft de vermindering van het verbruik als het beheer van het regenwater op het perceel.

Afname van het waterverbruik

De sanitaire toestellen en het kraanwerk van de gebouwen zijn gekozen met het oog op hun efficiënte waterverbruik. Het distributienet is uitgerust met een drukregelaar om overconsumptie tot een minimum te beperken. Een individuele boekhouding van het waterverbruik draagt bij tot de bewustmaking en het verantwoordelijkheidsgevoel van de eindgebruikers.

Voor het beheer van de buitenruimten voedt een reservoir voor het regenwater van de daken een handbediende pomp, die voor het besproeien van de omgeving en in de zomer voor spelletjes met water kan worden gebruikt. Deze oplossing beperkt de installaties die onderhoud vereisen (elektrische pomp, filters, ondergrondse tank) en herinnert het publiek op een ludieke manier aan de problematiek van het water in de stad.

©Bernard Boccara

Beheer van het regenwater

Nivellering

Het innovatieve waterbeheer is te danken aan het zorgvuldige ontwerp van de topografie van het park en het gebruik van een reeks van wadi's en ondiepe droog bekken (functie van het stormbekken), die een natuurlijke, vertraagde insijpeling van het regenwater mogelijk maken, geïntegreerd met de landschapsaanleg in een project met ‘bijna nul-lozing van regenwater', hoewel de grondwaterspiegel er relatief hoog is en de site zich in de bedding van de Zenne bevindt.

Topografie

© OLM

Drainagebekkens

© OLM

Aangelegde elementen

 • de nivellering van het terrein bevordert de afloop van het regenwater:

  • 5 drainagebekkens met afvloeiing onder invloed van de zwaartekracht;
  • begroeide helling tussen 4 en 15%
  • hellende paden tussen 1 en 2%;
  • informeel sportveldje met een helling van 1,5%;
 • opslag van het regenwater van de daken en van het perceel, in :

  • wadi's:

   • 25 cm diep;
   • hellingen van 1 op 3;
  • droog bekken (functie van het stormbekken):

   • in de open lucht, 50 cm diep
   • waterdoorlatende bekleding;
   • aanwezigheid van een draineerbuis (relatief hoge grondwaterspiegel);
  • Regenwaterreservoir (die een handpomp voedt)

Droog bekken (functie van het stormbekken)

© Bernard Boccara

Wadi's

©Bernard Boccara

©Bernard Boccara

©Bernard Boccara

©Bernard Boccara

Andere aspecten

Synergie met de biodiversiteit

De aanwezigheid van open water is bevorderlijk voor de ontwikkeling van een specifieke fauna en flora. Het aanplantingsproject werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met twee ecologen. Het park biedt afhankelijk van het gebruik verschillende soorten aanplantingen, die bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van de biodiversiteit (bestuivende insecten, enz.):

 • Bomen met tuinbouwkarakter en stedelijke boomgaard;
 • In de wadi's planten voor natte en koele omgevingen;
 • Droge heide voor het groendak van de sporthal;
 • Grasvelden en weiden.

Aanplantingsgebied dat de biodiversiteit bevordert

© Bernard Boccara

Koelte-eiland

De aanwezigheid van meer vegetatie leidt tot de vorming van een koelte-eiland dat uiterst waardevol is in deze zeer dichtbebouwde stedelijke omgeving van het centrum van Brussel, vol minerale materialen.

Budgetten

Het budget voor de verplichte droog bekken (functie van het stormbekken) is omgezet in een budget voor een landschapsinrichting die de openbare ruimte en de burgers ten goede komt.

Meer weten

Meer informatie over de problematiek van het waterbeheer is te vinden via de volgende links:

Bijgewerkt op 01/01/1970