Terug naar

Hergebruik van hemelwater

Een systeem invoeren voor de opvang, opslag en distributie van het regenwater voor de gebruiksvormen die geen drinkwater vergen (besproeiing, onderhoud, wc's en urinoirs spoelen, afwas, HVAC...).

De Gids Duurzame Gebouwen stelt het volgende stappenplan voor om het regenwater te recupereren:

  • De relevantie van de recuperatie van het regenwater evalueren
  • Het verbruik beperken en optimaliseren alvorens de installatie te dimensioneren
  • De installatie zo ontwerpen dat de kwaliteit van het ingezamelde regenwater gegarandeerd wordt