Terug naar

Rationeel omgaan met water

Het drinkwaterverbruik en het waterverbruik uit alternatieve bevoorradingsbronnen zoveel mogelijk beperken.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt het volgende stappenplan voor om het water op een rationele manier te gebruiken :

  • Zijn waterbehoeften kennen, zowel kwalitatief als kwantitatief
  • Minder consumeren door een goede watertoevoerinstallatie te ontwerpen en waterbesparende systemen in te voeren
  • Beter consumeren door de uitrustingen en netwerken op te volgen, en door de gebruikers te sensibiliseren
  • Anders consumeren door in een alternatieve bevoorradingsbron te voorzien voor de gebruiksvormen die geen drinkwater vergen
Bijgewerkt op 01/01/2013