Prefabricage

De analyses van deze pagina (tekst, schema's) komen uit de rapporten van het Observatory for Innovative Practices dat de innovatieve praktijken inzake duurzaam bouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest oplijst. De auteurs zijn Chiraz Ben Dakhlia en Djenabo Fonseca Rangel, onderzoeksters van de faculteit Architectuur La Cambre-Horta – ULB.

Prefabelementen

Betonnen elementen

PMet het oog op de stabiliteit van het gebouw aan de straatkant is beton het aanbevolen materiaal voor de hoofdstructuur. De elementen van de structuur (prefab muren, breedplaten en kolommen) zijn dus prefabelementen van beton. De gevels van het voorste gebouw, in houtskeletbouw, zijn tussen de structurele elementen van beton geplaatst.

Plaats van de prefabelementen van beton

(Bron: R²D²)

(Bron: R²D²)

Legende:

 1. Kolommen
 2. Prefabmuren
 3. Breedplaten

Houten elementen

De buitenwanden van de twee entiteiten (voorste gebouw en achterliggende huizen) zijn samengesteld uit prefabmodules met houtskelet en een gevelsteen als buitenafwerking. De prefabelementen hebben dus 2 dimensies en zijn een verdieping hoog.

Doorsnede van de wanden

(Bron: R²D²)

Legende:

 1. Gipsplaat
 2. Beton
 3. Geëxpandeerd polystyreen met grafiet
 4. Houtvezelplaat
 5. Gevelsteen
 6. OSB-plaat
 7. Isolatie van cellulose

Tolerancies

Vanwege de verscheidene centimeters grote ongelijkmatigheden van de betonnen structuurelementen (1), zowel in de hoogte als in de breedte, en ook vanwege de verschillen in tolerantie tussen het beton en de geprefabriceerde houten skeletten, moest men caissons met verschillende afmetingen produceren. Het project had dus niet het voordeel van de herhaling van prefabricage.

Betonnen ruwbouw

(Bron: Leefmilieu Brussel)

Houten wiggen (1) in de dikte van de betonplaat werden gebruikt om de caissons van de verschillende verdiepingen op het uitstekende gedeelte met elkaar te verbinden.

Plaatselijke wiggen in de dikte van de betonplaat

(Bron: Leefmilieu Brussel)

De ruimte tussen de caissons en de kolom (1) is volledig gevuld met EPS met grafiet; de spouw tussen de caissons en de betonplaat is gevuld met PUR-schuim (2).

Vulling van de lege ruimten

(Bron: Leefmilieu Brussel)

Aandachtspunten

 • het is belangrijk dat men de energieprestatie van de voltooide wand berekent om de impact op het prefabsysteem en zijn graad van prefabricage te bepalen;
 • de kwaliteit van de onderaannemers is essentieel en kan op basis van hun erkenning worden gevalideerd;
 • prefabricage vereist een opslagplaats op de bouwplaats en de houten elementen moeten worden beschermd tegen weer en wind;
 • een hybride structuur moet zorgvuldig worden gekozen: de toleranties van de verschillende materialen hebben een invloed op de mogelijkheid om de prefabmodules te herhalen en dus op de rentabiliteit van het projectt.
 • omvangrijke elementen (van een muurvak van verscheidene verdiepingen tot een driedimensionaal volume) leveren tijdwinst op omdat men ze vooraf kan monteren, maar stellen hogere eisen op het vlak van het transport, de opslag, de behandeling en de hijstechnieken.

Meer weten

Link naar meer informatie over de problematiek van de prefabricage:

> Dossier | Duurzame keuze van bouwtechnieken en structuurelementen

Bijgewerkt op 15/06/2017