Terug naar

Duurzame keuze van bouwtechnieken en structuurelementen

Aanpasbare en flexibele gebouwen ontwerpen, door te kiezen voor materialen en systemen met een lage impact op het leefmilieu en op de gezondheid.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt het volgende stappenplan voor met het oog op een duurzame keuze van de bouwtechnieken alsook van de materialen en structuurelementen:

  • Het denkwerk vanaf het ontwerp van het project oriënteren door het hergebruik van bestaande gebouwen te overwegen, door de ruimtes op flexibele wijze te ontwerpen, door te anticiperen op de latere inrichtingen en verbouwingen van het gebouw, door te kiezen voor een globale aanpak met behulp van bouwelementen (gevels, muren, daken, tegels...) en door de behandeling toe te laten van de materialen die zich aan het einde van hun levenscyclus bevinden.
  • Kiezen voor technieken en materialen die aan de context van het project aangepast zijn, en hierbij hun impact op het leefmilieu en de uitstoot van polluenten die de gezondheid schaden, beperken en door de demontage, het hergebruik en de recyclage aan het einde van de levenscyclus mogelijk te maken