Terug naar

Correcte identificatie van het afval

Om afval juist te sorteren, zijn duidelijke communicatie en geschikte sorteervoorzieningen, die zich op de verwachte plaatsen bevinden, onmisbaar. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten de kleurcode van de zakken en de pictogrammen op de verpakkingen worden gerespecteerd.

Dit kan door:

  • Herkenbare gecentraliseerde en gedecentraliseerde sorteerlokalen, aangeduid door duidelijke markeringen op strategische punten (vb.: ingang en gemene delen ...)
  • Een doelmatige opstelling van de containers om sorteerfouten te beperken. (vb.: de afvalbakken voor "recycleerbaar afval" bevinden zich achteraan in het lokaal en de afvalbak(ken) voor "huishoudelijk afval" dicht bij de ingang, ...)
  • Een duidelijke en permanente affichage van de sorteerinstructies in het lokaal en op de uitrustingen zelf. Deze informatie is bij Net Brussel of bij de ophaaldienst beschikbaar. (vb.: kleurcode, afbeeldingen, aangepast deksel, ...)
  • Een directe communicatie via de conciërge, de eigenaar of ieder ander persoon die betrokken is bij het dagelijkse leven van de gebruikers. (vb.: Net Brussel organiseert educatieve sessies over een goede afvalsortering, ...)
image20
image19

De toepasselijke kleurcode in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • poubelle_blanc Wit / grijs: Restafval of ongesorteerd afval
  • poubelle_jaune Geel: Papier en karton
  • poubelle_bleu Blauw: Plastic flessen en flacons, blikjes en metalen verpakkingen, en drankkartons
  • poubelle_vert Groen: Tuinafval
  • poubelle-orange Oranje: Voedingsafval

Pictogrammen op de verpakkingen

image21

MANNETJE NAAST VUILNISBAK 1

Dit pictogram wijst de consument erop dat afval in de vuilnisbak thuishoort en niet in de natuur of op de openbare weg.

image22

De MÖBIUS-band 1

De Möbius-band heeft twee betekenissen: het product is recycleerbaar of bevat gerecycleerde materialen. In dit laatste geval wordt aan het pictogram het woord "gerecycleerd" toegevoegd. Dit pictogram is geen sorteerinstructie.

image23

HET GROENE PUNT 1

Het Groene Punt betekent dat het bedrijf dat het product op de markt brengt, financieel bijdraagt aan heel het systeem van selectieve inzameling en recyclage. Het is geen sorteerinstructie en het betekent niet dat de verpakking automatisch selectief ingezameld en dus gerecycleerd zal worden, en het betekent evenmin dat het product uit gerecycleerde materialen is samengesteld!

image24

STATIEGELD 1

Dit betekent dat de consument de lege verpakking naar de winkel kan terugbrengen voor later hergebruik en dat hij het statiegeld krijgt terugbetaald.

image25

PLASTIC MATERIALEN 1

Deze pictogrammen duiden op de verschillende soorten plastic waaruit een product is vervaardigd. Het nummer in de driehoek verwijst naar het soort plastic.
1 = PET*; 2 = HDPE*; 3 = PVC; 4 = LDPE; 5 = PP; 6 = PS; 7 = Andere (*ingezameld in de blauwe zak)

image26

GEVAARLIJK AFVAL

Deze pictogrammen wijzen op gevaarlijk afval en betekenen dat het afval naar een "Groen plekje" of een containerpark moet worden gebracht.

T=Giftig; N=Gevaarlijk voor het milieu; Xn=Schadelijk; E=Ontplofbaar; C=Corrosief; O=Oxiderend; F=Licht ontvlambaar; Xi=Irriterend

image27

BIOLOGISCH RISICO

Dit pictogram wijst erop dat het afval het circuit moet volgen van het afval van gezondheidszorg.

Bron "1" : www.peruwelz.be

Meer weten

websites

Reglementering

Zie Brudalex, Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen

De milieuvergunning kan specifieke voorwaarden voor het afvalbeheer opleggen. Om meer weten zie de Leefmilieu Brussel website.

Bijgewerkt op 01/06/2016