WAT02 - Robinet_top

Voorziening | Kraanwerk en accessoires

Kraanwerk en accessoires

© photopixel / Shutterstock.com

De plaatsing van accessoires die het mogelijk maken het debiet of de druk van het water op een aftappunt te beperken of te regelen, maakt deel uit van een reeks maatregelen als antwoord op de noodzaak van duurzaam waterbeheer, gezien de klimaatveranderingen en de bevolkingsgroei. Daarnaast is de verstrekking van drinkwater van goede kwaliteit essentieel voor de hygiëne en de volksgezondheid.

Algemeen worden twee doelstellingen nagestreefd, met name het verbruik van drinkwater verminderen en anderzijds water leveren met een voor het gebruik geschikte kwaliteit. De plaatsing van de accessoires waarvan sprake in de volgende punten op de aftappunten van het distributienet helpen dit eerste doel te bereiken.

De vermindering van de hoeveelheid water gebruikt op de aftappunten heeft immers als rechtstreeks gevolg dat ook de hoeveelheid afvalwater en dus het te zuiveren water afneemt.

Het voordeel van deze voorzieningen is dat ze de hoeveelheid afgetapt drinkwater verminderen, maar weinig of geen bijkomende investeringen vergen.

Types kraanwerk en accessoires

4 soorten kraanwerk en accessoires om het waterverbruik te verminderen

 image04

De verluchters (of straalbrekers of dynamische debietbegrenzers) zijn voorzieningen die op bestaand kraanwerk worden geplaatst: een metalen ring en een straalbreker, die op de uitloop van de kraan of voor de douchekop worden aangebracht.

Ze zorgen voor een constant debiet, ook als de toevoerdruk schommelt. Het mengen van lucht en water beperkt het waterverbruik, zonder dat er aan comfort moet worden ingeboet.

Behalve dat ze het waterdebiet beperken, kunnen ze nog andere rollen spelen. In de handel zijn verschillende types verkrijgbaar: Geregelde straalbrekers, zelfreinigende straalbrekers, begrenzende straalbrekers, veiligheidsstraalbrekers of debietregelaars op douchekop.

image03

De spaardouchekoppen maken het mogelijk om een debiet tussen 6 en 9 l/min te bereiken. Er bestaan diverse procedés om het debiet te verminderen.

image06

Een mengkraan is een aftappunt dat het mogelijk maakt om de temperatuur en het debiet te regelen, en tegelijk warm en koud water te mengen. Het water heeft dus onmiddellijk de gewenste temperatuur. Door een snellere regeling van de gewenste temperatuur worden het water- én het energieverbruik, veroorzaakt door verspilling van warm water, verminderd.

  • Thermostatische mengkraan: een druk op de knop stopt het water tijdelijk voor het inzepen. Na het inzepen is het water opnieuw beschikbaar op dezelfde temperatuur.

  • Eengreepsmengkraan (koud water in middenpositie): de ‘normale' positie van de mengkraan geeft koud water. Om warm water te krijgen, moet men volledig naar links draaien.

image05

Kranen met automatische sluiting vermijden verspilling omdat enkel het benodigde water wordt verbruikt. Ze worden gebruikt voor wastafels en de spoeling van urinoirs, vooral op openbare plaatsen. Het water begint te stromen wanneer aanwezigheid wordt gedetecteerd (door infrarooddetectie) of wanneer op een drukknop wordt gedrukt. De kraan gaat automatisch dicht zodra er geen aanwezigheid meer wordt gedetecteerd of na een bepaalde periode.

Kranen met mechanische vertraging: bij voorkeur met een stopknop om de kraan te sluiten voor de ingestelde tijd om is.

Kranen met infrarood aanwezigheidsdetector, hetzij met timer, hetzij met afsluiting wanneer geen aanwezigheid meer wordt gedetecteerd (te verkiezen). De modellen die op het elektriciteitsnet aangesloten zijn, genieten de voorkeur, om defecten door niet tijdig vervangen batterijen te vermijden en de afvalproductie te beperken.

Het is belangrijk nogmaals te wijzen op het belang dat alle aansluitingspunten van waterkranen voorafgegaan worden door stopkranen om een deel van het circuit te kunnen isoleren bij herstelling of onderhoud. Dit geldt zowel bij renovatie als bij nieuwbouw.

De kranen worden geplaatst en geregeld na waterdichtheidstests van de waterleidingen en na de afwerking van de muurbekleding.

bijgewerkt op 17/12/2015

Code n° : G_WAT02 - Thema's : Water - Gerelateerde project components : Drinkbaar water | Sanitair warm water | Regenwater