Voorziening | Inertie van binnenwanden

Massieve wand of een lichte wand

Er is een groot verschil tussen nieuwbouw en renovatie. Bij nieuwbouw zijn er veel vrijheidsgraden en kan er gemakkelijker gekozen worden voor een voldoende inertie van de binnenwanden. Bij renovatie is de aard van de werken doorslaggevend. Wanneer de bestaande wanden niet afgebroken of verplaatst worden, zijn de mogelijkheden om de inertie te verhogen beperkt. Wat wel kan, is het bijplaatsen van faseovergangsmaterialen (PCM's : Phase Changing Materials) om het vertragend effect van de wanden op de comforttemperatuur te verhogen. Indien de bestaande wanden echter worden verwijderd, kan men gemakkelijker voor een wand met meer thermische massa opteren.

De schaal van het gebouw heeft geen directe impact op de keuze van het type binnenwand. Wat wel van cruciaal belang is, is de functie die de aangrenzende zone vervult. Zo is het belangrijk om voldoende thermische massa beschikbaar te hebben in de binnenwanden in lokalen met een sterk wisselende bezetting en grote fluctuerende warmtelasten (bv. kantoorruimtes). Ruimtes die slechts sporadisch gebruikt worden (bv. vergaderruimtes van verenigingen), hebben hier minder nood aan. Hetzelfde geldt voor ruimtes zonder of met lage menselijke bezetting (bv. archieven) of lokalen die enkel 's nachts gebruikt worden (bv. wachtposten).

Bij kantoren kan een grotere flexibiliteit van de binneninrichting gewenst zijn. Dit pleit voor lichte binnenwanden. Om de thermische inertie hiervan te verhogen zijn verschillende mogelijkheden (massieve opvulling/invulling, PCM's).

ZieDossier | Een hoge thermische inertie verzekeren

> Kiezen > Het type materiaal kiezen

bijgewerkt op 28/09/2016

Code n° : G_ENE05 - Thema's : Energie - Gerelateerde project components : Buitenwand | Binnenwand | Houtenskelet | Plafonds | Vloerplaat | Dak | Free-cooling | Koeling