Isolatie van een muur aan de buitenkant

Bij de isolatie van muren is isolatie via de buitenkant van de muur het meest aangewezen. Die zorgt namelijk voor de beperking van de warmteverliezen in het gebouw door een betere continuïteit van het isolatiemateriaal te garanderen en de thermische inertie van de binnenmuur te gebruiken. Deze oplossing is niet altijd haalbaar bij renovatie en de isolatieprestatie zal afhangen van de keuze van het isolatiemateriaal en de kwaliteit van de uitvoering.

Isoleren langs buiten: wat is dat?

Buitenmuren zijn verantwoordelijk voor zowat een kwart van het warmteverlies in een gebouw.

Isolatie van de muren langs buiten heeft als doel de thermische inertie van het gebouw te verhogen door de warmteoverdracht drastisch te beperken en zo een homogenere binnentemperatuur te bereiken.

De opbouw van een langs de buitenzijde geïsoleerde gevel

Bron : Check-list 4 "De gevels langs buiten isoleren" - Homegrade

Wat zijn de voor- en nadelen van het isoleren langs buiten?

Onderstaande tabel vat de belangrijkste voor- en nadelen van deze manier van isoleren voor nieuwbouw en renovatie samen.

Voordelen

 • Continuïteit van het isolatiemateriaal, wat de aanwezigheid van minder koudebruggen impliceert

 • Gemakkelijke controle van de plaatsing

 • Gebruik van de thermische massa van de muren (inertie) voor de regeling van het binnenklimaat

 • Homogene gevelbekleding

 • Bescherming van de muur tegen vorst/scheurvorming

 • Gering risico op condensatie

 • Gunstig hygrothermisch gedrag*

 • Mogelijkheid om de werken te faseren (gevel per gevel werken)*

 • Geen verlies van oppervlakte/woonvolume*

 • Behoud van binnenafwerking*

 • Niet verplicht om het gebouw tijdens de werken te verlaten

 • Radiatoren, stopcontacten enz. die zich tegen de binnenwanden bevinden, hoeven niet verplaatst te worden

 • Zorgt voor een mooiere aanblik als de gevelbekleding beschadigd is*

Nadelen

 • Duurder dan de andere oplossingen, omdat hiervoor een beroep gedaan moet worden op gespecialiseerde vaklui (vooral als er voor een systeem met pleisterlaag geopteerd wordt)

 • Isolatie in de vloer: opgepast voor nutsvoorzieningen*

 • Mogelijk conflict met elementen van de buiteninrichting*

 • Probleem met de voorbouwlijn ter hoogte van dakgoten, gemene muren, ... (aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning)*

 • Aanpassing/verplaatsing van gevelelementen (dakgoot, uitstekende dakdelen, dorpels, aanslagen, ...)*

 • Vervanging van dorpels, retours van de raamopeningen isoleren

 • Grotere binnenwaartse schuine verwijding van de vensters

 • Bij collectieve woningen zal de renovatie van het gebouw meestal voor de hele mede-eigendom uitgevoerd worden*

* zijn veeleer van toepassing bij renovatie.

Kan ik mijn gevel langs buiten isoleren?

De techniek van het isoleren langs buiten valt te verkiezen boven het isoleren langs binnen, omdat eerstgenoemde techniek minder risico's met zich brengt (in hygrothermisch en mechanisch opzicht, op gezondheidsvlak, ...). Dat neemt echter niet weg dat de techniek niet altijd toegepast kan worden. Bovendien zijn de werken die aan de gevels uitgevoerd worden, onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning en/of erfgoedbewaringsmaatregelen. Het is dan ook absoluut noodzakelijk om de nodige inlichtingen in te winnen bij de bevoegde instanties.

Bij renovatie verdienen sommige elementen wat verduidelijking vooraf .

Beslissingsboom voor isolatie van buiten bij renovatie.

Als er een opknapbeurt voor de buitenafwerking van de gevel voorzien is, is isoleren langs buiten een logische keuze als de omstandigheden het toestaan. En naargelang de omvang van de werken, moet men erop toezien dat de best mogelijke thermische prestaties bereikt worden.

De wetgeving legt een te bereiken warmtedoorgangscoëfficiënt op.

Raadpleeg voorziening De gewenste isolatieprestatie bereiken: welke isolatiedikte kiezen?

Bijgewerkt op 06/01/2016