Terug naar

Duurzame keuze van niet-dragende muren en tussenwanden

Binnenmuren en -wanden met een lage impact op het leefmilieu en die vanuit thermisch, hygrometrisch en akoestisch oogpunt performant zijn, verwezenlijken.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt het volgende stappenplan voor met het oog op een duurzame keuze van de niet-dragende muren en wanden:

  • Het type wand kiezen naargelang het beoogde flexibiliteitsniveau van de binnenruimtes 
  • Hun onderdelen kiezen rekening houdend met het thermisch en hygrothermisch comfort, alsook met de impact op het leefmilieu en op de gezondheid
  • Voorzien in de mogelijkheid van demontage, hergebruik en recyclage van materialen aan het einde van hun levenscyclus