Een hoge thermische inertie verzekeren

De vraag naar energie zoveel mogelijk beperken, door voor zware materialen te kiezen, om een thermische buffer te creëren die de risico's op oververhitting beperkt.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt het volgende stappenplan voor, dat varieert naargelang de aard van de werken, ter bevordering van een hoge thermische inertie:

  • Bij renovatie: het type bestaande structuur achterhalen en de inertie ervan zoveel mogelijk verhogen, de toegankelijkheid van de thermische massa van de bouwelementen behouden en kiezen voor afwerkingselementen met een zo beperkt mogelijke isolerende werking
  • Bij nieuwbouw: kiezen voor een zware draagstructuur, de toegankelijkheid van de thermische massa van de bouwelementen behouden en kiezen voor afwerkingselementen met een zo beperkt mogelijke isolerende werking
  • In beide gevallen nagaan of de doelstellingen inzake zomercomfort met dynamische simulaties bereikt kunnen worden
Bijgewerkt op 01/01/2013