Case studie | Regenwaterbeheer in sociale woningen - Project Sans Souci

Waterbeheer

Beheer van regenwater

Groendaken en bufferbekkens

Alle gebouwen hebben groendaken met opslag, die dankzij bij elke regenpijp geïnstalleerde debietregelaars het regenwater met geregeld debiet afvoeren. Deze daken hebben een substraat van teelaarde met een gemiddelde dikte van 10 cm, op een laag die als waterreservoir dient en de verschillende planten voedt.

Een gedeelte van het water dat van de daken afvloeit gaat samen met het afvloeiingswater van de onbebouwde delen naar bekkens, zodat het kan worden hergebruikt. Dit hergebruik dient voor het begieten van de planten of de schoonmaak van de beklede ruimten.

Groendaken

?Nouveau document?

(Bron: Yvan Glavie)

Bij uitzonderlijke regenval wordt het substraat van de groendaken verzadigd maar behoudt de drainagelaag haar opslagcapaciteit dankzij de geregelde afvloeiing. Het overtollige water vloeit dan door de zwaartekracht, dus zonder hefpomp, naar een in de groene ruimte aangelegd bekken.

Het water verdwijnt geleidelijk aan door infiltratie in het natuurlijke milieu en gaat naar de watertafel, zodat de natuurlijke cyclus van het water wordt hersteld.

Bufferbekken

?Nouveau document?

(Bron: Yvan Glavie)

Beheer van grijs water

Het water van de douches en de wastafels wordt gerecupereerd, behandeld en voor de toiletten gebruikt.

Werkingsprincipe van het systeem voor de behandeling van grijs water

?Nouveau document?

(Bron: GEP De Regenwater Specialist)

Tank voor de behandeling van grijs water

?Nouveau document?

(Bron: Yvan Glavie)

Meer weten

Link naar meer informatie over de problematiek van het beheer van regenwater en afvalwater op het perceel:

Dossier | Beheer van het regenwater op het perceel

Dossier | Het afvalwaterbeheer op het perceel verbeteren

Project informatie

bijgewerkt op 15/06/2017

- Thema's : Water - Gerelateerde project components : Waterbeheer Dak | Regenwater | Afvalwater | Omgeving - Gerelateerde dossier : Beheer van het regenwater op het perceel | Het afvalwaterbeheer op het perceel verbeteren - Gerelateerde voorziening : Wadi's