Terug naar

Het afvalwaterbeheer op het perceel verbeteren

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft meer dan 80% van de watervervuiling te maken met huishoudelijk afvalwater, voornamelijk door het spoelen van toiletten in woningen en kantoren. Afvalwaterbeheer heeft dus een belangrijke milieu-impact (energie, chemicaliën, diffuse vervuiling door infiltratie enz.) die kan worden beperkt door een alternatief afvalwaterbeheer op het perceel. De optimalisering van de afwateringsnetwerken en de zuivering in situ voor het hergebruik of de terugkeer naar de waterkringloop maken het ook mogelijk om landschapsinrichtingen voor te stellen die de ontwikkeling van de biodiversiteit op het perceel bevorderen.

Het verbeteren van het afvalwaterbeheer op het perceel vereist een aanpak in drie stappen:

  1. Het volume afvalwater en de vervuiling bij de bron beperken;

  2. De kwaliteit van de afwateringsnetwerken op het perceel garanderen;

  3. Een alternatieve aanpak voor het afvalwaterbeheer overwegen in het kader van specifieke projecten, rekening houdend met de verplichting om de afvoer van huishoudelijk afvalwater aan te sluiten op de openbare riolering.